Make your own free website on Tripod.com

   SEKOLAH      MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN LABU

SENARAI TUGAS WARDEN

 

 Menguruskan kemasukan  penguni baru ke asrama

 Menyediakan jadual waktu harian dan menentukan    penghuni mematuhinya 

  Mengawasi keluar masuk penguni pada masacuti hujung minggu dan pada masa-masa tertentu

  Bertanggungjawab terhadap semua hal makanan termasuk menu,kebersihan,kualiti,kuantiti dan spesifikasi sekiranya tidak ada penyelia asrama

Mengawasi prestasi pelajaran penguni  asrama

Merancang dan mengelolakan kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk perkembangan emosi,rohani,jasmani dan sosial yang sihat dikalangan penghuni asrama

Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan bagi penghuni yang sakit

Menglolakan latihan kebakaran dan keselamatan barang-barang penghuni asrama

Bertanggungjawab terhadap keselamatan bangunan dan alatan asrama

Mengawasi penggunaan air dan elektrik oleh penghuni  asrama supaya tidak berlaku pembaziran

Mengawasi kerja kaki tangan asrama yang berkaitan dengan tugas-tugas khas warden

Mengawasi keluar masuk pelawat dan memastikan tidak ada pelawat yang tidak diingini berada dikawasan asrama

Menyediakan lapuran harian asrama untuk dikemukakan kepada pengetua pada setiap hujung minggu, sekiranya berlaku sesuatu kecemasan hendaklah dimaklumkan segera

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua