Make your own free website on Tripod.com

Falsafah SMA Persekutuan, Labu

Merancang,melaksana dan mengawal selia

kebajikan penghuni asrama

Merancang,melaksana dan mengawal selia aktiviti

untuk perkembangan sahsiah

Merancang dan memastikan peraturan asrama

dipatuhi

Merancang melaksana dan menyelia aktiviti

akademik

  

 

Ciri-ciri orang yang beriman seperti yang dijelaskan  didalam hadis Rasulullah s.a.w.

yang diriwayatkan oleh Saiyidina Omar Al-Khattab r.a ialah :

 • Berserah diri dengan sepenuhnya  kepada Allah.

 • Menyerahkan urusan hidup kepada Allah.

 • Menerima dengan baik segala perintah Allah.

 • Reda hati dengan hukum Allah.

 • Sabar terhadap bala yang diturunkan Allah

Tanda -tanda sempena iman seseorang itu ialah:

 • Kasih kerana Allah

 • Benci kerana Allah

 • Menahan diri daripada maksiat kerana Allah

CIRI-CIRI ORANG BERIMAN

 • Hubungan baik diantara manusia dengan Allah

 • Hubungan baik sesama manusia

 • Hubungan baik dengan alam persekitaran